Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Oct 25, 2017

Neuropodden om inkontinensforskning, alltså vilka åtgärder som finns för att råda bot på att man inte längre kan hålla tätt vad gäller urin och avföring.

Åtta av tio inkontinenta personer som genomgår en kirurgisk behandling mot sin inkontinens, botas. Det gör kirurgi till den i särklass säkraste...


Oct 25, 2017

Patrick Couch och Mikael Haglund jobbar för ett stort dataföretag och under Mediedagarna 2017 höll de en spännande framtidsspaning om digital vardagsteknik. Efteråt fick Neuropodden en specialintervju med dem där de också visionerar om morgondagens digitala hjälpmedelsteknik.


Oct 25, 2017

Varje människa måste ha självbestämmande över sin livsresa och även över sin död, tycker läkaren Barbro Westerholm. Som dessutom äldsta riksdagsledamoten 2017 är hon ändå fylld av livsenergi och för bevarandet av LSS och assistans och mot åldersdiskriminering. Och hon hävdar att hälften av dagens...