Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Feb 21, 2018

För Annika Taesler är assistansen 24-7 på liv och död.
-Äntligen har folk börjat inse orimligheterna i nedskärningen av assistansreformen som gjort att opinionen äntligen uppmärksammats av regeringen, säger författaren Annika Taesler. Som assistansberoende 24-7 med ryggmärgsbrott efter ridolycka, är...


Feb 11, 2018

Johan Bengzon är neurokirurg och stamcellsforskare kring epilepsi och hjärntumörer och Merab Kokaia är föreståndare för epilepsicentrum vid Lunds universitet. Vid ett epilepsiseminarium redovisade de båda forskarna statusen för forskningen kring behandlingar av olika varianter av epilepsi idag och vad som finns...


Feb 6, 2018

1987 skapades formellt Totalskidskolan i klassiska skidmetropolen Åre i Jämtland. Totalskidskolans grundare heter Anders Ohlsson. En hängiven skidåkare, som 1976 bröt ryggen under värnpliktstiden som dykare. Han överlevde bilolyckan och med förlamad underkropp trodde han att skidåkningen var över. Nu 30...