Preview Mode Links will not work in preview mode

I Sverige finns cirka 500 000 personer som lever med en neurologisk diagnos. Räknar man med närstående är det betydligt fler som påverkas av sjukdomen. För att uppmärksamma hur det är att leva med en diagnos, både som drabbad men också som anhörig, har Neuro producerat podden Diagnoser på djupet. I det första avsnittet hör vi Louise Hoffsten, hennes man och deras son.

- Kunskap om neurologiska diagnoser måste spridas. Så många är drabbade och vi måste uppmärksamma hur det påverkar. Därför är det viktigt att både den drabbade och deras närstående får berätta om sina erfarenheter, säger Louise Hoffsten.

Ambitionsnivån är hög med podden. Berättelserna korsklipps och bearbetas så att upplevelsen blir stor.

- Genom att vi korsklipper berättelserna, och genom att vi arbetar med ljudeffekter och musik så hoppas jag att podden pedagogiskt och känslomässigt förmedlar hur det är att leva med en neurologisk diagnos, säger Alfred Skogberg, kommunikatör på Neuro och producent till podden.

Närstående är en grupp som ofta glöms bort. Men deras upplevelse av hur det är att stå bredvid någon med en diagnos är oerhört viktig att förmedla, inte minst för vårdpersonal.

- När fler förstår hur olika personer påverkas av en diagnos kan vården fatta bättre beslut. Det blir en win win, säger Louise Hoffsten.

Mar 2, 2018

Hur skapar man en ”sömlös” personcentrerad vård, som hänger ihop för varje patient och som inte orsakar sömnlöshet för oroliga människor? Det funderar regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh intensivt på. 
Hör ett spännande resonemang om vårdköer, läkare som inte lyssnar och remitterar vidare och det virala Metoo-upproret.

Anna är läkare i grunden och har fått ansvaret att leda ett omfattande utredningsarbete, som ska leda fram till en plan för hur sjukvården ska fungera för oss med särskilt fokus på första linjens sjukvård, nära oss medborgare, den så kallade primärvården. Men då måste vården omstruktureras så att resurserna satsas rätt.

Den här intervjun för Neuropodden producerades av Håkan Sjunnesson/ NeuroMedia. 
För mer information om neurologisk forskning, fakta om neurologiska diagnoser och Neuros (Neuroförbundets) verksamhet: www.neuro.se 

Hälsa, vetenskap, medicin, forskning