Preview Mode Links will not work in preview mode

I Sverige finns cirka 500 000 personer som lever med en neurologisk diagnos. Räknar man med närstående är det betydligt fler som påverkas av sjukdomen. För att uppmärksamma hur det är att leva med en diagnos, både som drabbad men också som anhörig, har Neuro producerat podden Diagnoser på djupet. I det första avsnittet hör vi Louise Hoffsten, hennes man och deras son.

- Kunskap om neurologiska diagnoser måste spridas. Så många är drabbade och vi måste uppmärksamma hur det påverkar. Därför är det viktigt att både den drabbade och deras närstående får berätta om sina erfarenheter, säger Louise Hoffsten.

Ambitionsnivån är hög med podden. Berättelserna korsklipps och bearbetas så att upplevelsen blir stor.

- Genom att vi korsklipper berättelserna, och genom att vi arbetar med ljudeffekter och musik så hoppas jag att podden pedagogiskt och känslomässigt förmedlar hur det är att leva med en neurologisk diagnos, säger Alfred Skogberg, kommunikatör på Neuro och producent till podden.

Närstående är en grupp som ofta glöms bort. Men deras upplevelse av hur det är att stå bredvid någon med en diagnos är oerhört viktig att förmedla, inte minst för vårdpersonal.

- När fler förstår hur olika personer påverkas av en diagnos kan vården fatta bättre beslut. Det blir en win win, säger Louise Hoffsten.

Feb 11, 2018

Johan Bengzon är neurokirurg och stamcellsforskare kring epilepsi och hjärntumörer och Merab Kokaia är föreståndare för epilepsicentrum vid Lunds universitet. Vid ett epilepsiseminarium redovisade de båda forskarna statusen för forskningen kring behandlingar av olika varianter av epilepsi idag och vad som finns runt hörnet i morgon. NeuroMedia fick möjlighet att intervjua de båda för Neuropodden och deras berättelser är fascinerande. Bland annat pågår forskning med preparerat virus för att föra in och positivt infektera områden med sjuka nervceller i hjärnan. Det preparerade viruset innehåller genmodifierade nervceller som ska normalisera de områden i hjärnan där de epileptiska anfallen uppstår. Internationella epilepsidagen uppmärksammas årligen den 12 februari och detta är ett podcastreportage av Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

Lyssna på NeuroMedias övriga intressanta poddradioreportage i Neuropodden: www.neuropodden.se


För mer information om hjärnan och hjärnans sjukdomar och den neurologiska forskningen: www.neuroforbundet.se
På webbsidan kan du också bli medlem i Neuroförbundet ”NEURO” och bidra till den neurologiska forskningen genom Neurofonden, som administreras av Neuroförbundet.

Hälsa, vetenskap, medicin, forskning