Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Feb 20, 2019

Leif Hjort i Motala lever med den neurologiska diagnosen polyneuropati sedan något år. Han har därför tappat känseln i fötter och ben men har ändå en svår neuropatisk värk där.
-Men jag upptäckte MTB-cyklingen som lindrar och förra året blev det över 250 mil i tävling och träning, säger Leif. Och med sin nyligen skapade podcast, Inpirationspodden möter han profiler inom träning och hälsa som tipsar om träningens välgörande trots värk och funktionsvariationer.

En av de 160.000 personer i Sverige som lever med den neurologiska diagnosen polyneuropati är Leif Hjort i Motala. Polyneuropati är ett sjukdomstillstånd där kroppens långa nerver utanför hjärnan och ryggmärgen förtvinar. Det ger både känselbortfall och smärta i fötter, ben och händer. Även andra symtom kan uppstå, som mun- och ögontorrhet, förstoppning, urinträngningar, erektionsproblem och muskelsvaghet.
Kroppsträning har länge varit en stor del av Leif Hjorts liv och han har också tävlat i Body Building, kroppsbyggnad. 

Att hålla många bollar i luften är en del av hans personlighet, liksom svårighet att säga nej till personer som behöver hans hjälp.
Under en period var Leif en inbiten cigarettrökare och han fick dessutom problem med ett omåttligt alkoholdrickande. Så kom han en dag till insikten om ett nödvändigt vägval; gå under eller göra något nytt bra av livet.
Han valde livet och sedan snart fem år är han fri från ett alkoholberoende som nykter alkoholist.

Efter en stor undersökning fastställde hans neurologläkare att han fått polyneuropati. Han ordinerades en läkemedelsbehandling. Den hjälpte inte särskilt mycket och biverkningarna var besvärliga. 2017 blev han sjukskriven för sina problem med benen, som gjorde att han hade mycket svårt att gå.
Ytterligare medicinska behandlingar av läkaren gjorde ingen skillnad. Den stora förändringen blev när cyklingen kom in i hans liv.


MTB-cykeln blev vändningen
Det var en kollega till Leif som i våras kom cyklande till jobbet på sin MTB, Mountain Bike. En robust cykel med många växlar och breda däck och djupa däckmönster för cykling ute i terrängen. Han tyckte Leif skulle testa det också. En klart orealistisk ide’ tyckte han först. Fast en nyfikenhet föddes och kollegan övertalade honom att pröva.
-Det har blivit min räddning. Jobbigt men roligt och genom att mina ben rör sig så mycket blir det en bra blodcirkulation och det känns framför allt bättre i fötterna nu. Jag känner fortfarande inte fötterna i skorna, som måste vara fastspända i speciella tävlingskopplingar med pedalerna. Men värken är mindre och det har blivit en ny inriktning i livet, som är väldigt positiv för mig. Flera tävlingar och många timmar på cykeln har inneburit mer än 250 mil på cykel under det senaste året. Leifs egen podcast hittar du på inspirationspodden.se

Detta är ännu en podcast producerad av Håkan Sjunnesson NeuroMedia för Neuropodden. För mer info om den breda verksamhet som förbundet Neuro arbetar med och för att bidra till den neurologiska forskningen, välj www.neuro.se