Preview Mode Links will not work in preview mode

I Sverige finns cirka 500 000 personer som lever med en neurologisk diagnos. Räknar man med närstående är det betydligt fler som påverkas av sjukdomen. För att uppmärksamma hur det är att leva med en diagnos, både som drabbad men också som anhörig, har Neuro producerat podden Diagnoser på djupet. I det första avsnittet hör vi Louise Hoffsten, hennes man och deras son.

- Kunskap om neurologiska diagnoser måste spridas. Så många är drabbade och vi måste uppmärksamma hur det påverkar. Därför är det viktigt att både den drabbade och deras närstående får berätta om sina erfarenheter, säger Louise Hoffsten.

Ambitionsnivån är hög med podden. Berättelserna korsklipps och bearbetas så att upplevelsen blir stor.

- Genom att vi korsklipper berättelserna, och genom att vi arbetar med ljudeffekter och musik så hoppas jag att podden pedagogiskt och känslomässigt förmedlar hur det är att leva med en neurologisk diagnos, säger Alfred Skogberg, kommunikatör på Neuro och producent till podden.

Närstående är en grupp som ofta glöms bort. Men deras upplevelse av hur det är att stå bredvid någon med en diagnos är oerhört viktig att förmedla, inte minst för vårdpersonal.

- När fler förstår hur olika personer påverkas av en diagnos kan vården fatta bättre beslut. Det blir en win win, säger Louise Hoffsten.

Aug 29, 2018

En medborgarstyrd sjukvård där läkarna får betalt för hur väl de lyckas med att ge patienternas vård och hur personerna mår efter sin vård. Det verkar Dr Vivek Reddy och hans kollegor på CHIO Intermountain Health Center i Utah i USA ha lyckats med.

Ett av seminarierna under Almedalsveckan 2018 hade fokus på patientmedverkan för att utveckla vården. Neuros kanslichef Kristina Niemi medverkade och huvudtalare var Dr Vivek Reddy från CHIO Intermountain Health Center i Utah USA. Där i delstaten Utah har de enligt honom fått till ett system med väl fungerande värdebaserad vård med patienterna i centrum. 
Deras arbetsmodell, som enligt Dr Reddy fungerar väl för alla personer som behöver vård där, har de tagit fram genom en stor frågeundersökning bland invånarna. Och det handlar ju om alla invånarna, eftersom alla är presumtiva patienter. 
Resultatet har blivit en medborgarstyrd sjukvård där läkarna, som är knutna till deras system, får betalt för hur väl de lyckas med att ge patienternas vård och hur personerna mår efter sin vård.
I detta Neuropoddreportage intervjuas först Neuros kanslichef Kristina Niemi på svenska och sedan på engelska neurologläkaren Dr. Vivek Reddy, som har strokebehandling som sin specialitet. Därför handlar den intervjun också i slutet om hur strokevården i Utah, USA är uppbyggd.

#stroke #intermountain #almedalen #almedalen2018 #dm_agenda #skl #lif #neuro #funkpol #neuromedia #sweden

En podcast för Neuropodden av Håkan Sjunnesson / NeuroMedia