Preview Mode Links will not work in preview mode

I Sverige finns cirka 500 000 personer som lever med en neurologisk diagnos. Räknar man med närstående är det betydligt fler som påverkas av sjukdomen. För att uppmärksamma hur det är att leva med en diagnos, både som drabbad men också som anhörig, har Neuro producerat podden Diagnoser på djupet. I det första avsnittet hör vi Louise Hoffsten, hennes man och deras son.

- Kunskap om neurologiska diagnoser måste spridas. Så många är drabbade och vi måste uppmärksamma hur det påverkar. Därför är det viktigt att både den drabbade och deras närstående får berätta om sina erfarenheter, säger Louise Hoffsten.

Ambitionsnivån är hög med podden. Berättelserna korsklipps och bearbetas så att upplevelsen blir stor.

- Genom att vi korsklipper berättelserna, och genom att vi arbetar med ljudeffekter och musik så hoppas jag att podden pedagogiskt och känslomässigt förmedlar hur det är att leva med en neurologisk diagnos, säger Alfred Skogberg, kommunikatör på Neuro och producent till podden.

Närstående är en grupp som ofta glöms bort. Men deras upplevelse av hur det är att stå bredvid någon med en diagnos är oerhört viktig att förmedla, inte minst för vårdpersonal.

- När fler förstår hur olika personer påverkas av en diagnos kan vården fatta bättre beslut. Det blir en win win, säger Louise Hoffsten.

Sep 6, 2018

Inför Valet 2018 har ordförande Lise Lidbäck tillsammans med övriga förtroendevalda och kanslipersonalen i Neuro (Neuroförbundet), jobbat intensivt med att försöka föra fram angelägna vårdfrågor. Det handlar framför allt om rehabilitering och att snabbt få rätt diagnos ställd. Mycket viktigt för den som har konstiga neurologiska symtom och för att kunna påbörja en behandling. I den här Neuropodden intervjuas Neuros ordförande Lidbäck om Neuros krav på politiken, när det handlar om neurosjukvården.

Det gäller framför allt att alla som behöver rehabilitering vid en neurologisk skada eller sjukdom ska få det. Behovet är stort och tyvärr skiljer sig möjligheterna mycket i landet. Värst är det från Uppsala och norrut, där många medlemmar är besvikna över den bristfälliga och i flera fall i princip obefintliga möjligheten till sammanhållen intensiv rehabilitering under individuell ledning.
- Detta är oacceptabelt eftersom alla människor med neurologiska diagnoser mår bättre med rätt sorts individuell rehabilitering. En förutsättning för ett så bra liv som möjligt, säger Lise Lidbäck. Neuro kräver också att en parlamentarisk utredning ställer diagnos på den neurologiska rehabiliteringen i Sverige och kommer med åtgärdspaket för att den ska bli acceptabel.

En podcast av Håkan Sjunnesson / NeuroMedia för Neuropodden

#funkpol #neuro #neuromedia #val #valet2018 #vård #riksdagen #sjukvård #rehabilitering #rehab #godochnäravård #ms #stroke #als #dm_agenda