Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Sep 6, 2018

Inför Valet 2018 har ordförande Lise Lidbäck tillsammans med övriga förtroendevalda och kanslipersonalen i Neuro (Neuroförbundet), jobbat intensivt med att försöka föra fram angelägna vårdfrågor. Det handlar framför allt om rehabilitering och att snabbt få rätt diagnos ställd. Mycket viktigt för den som har konstiga neurologiska symtom och för att kunna påbörja en behandling. I den här Neuropodden intervjuas Neuros ordförande Lidbäck om Neuros krav på politiken, när det handlar om neurosjukvården.

Det gäller framför allt att alla som behöver rehabilitering vid en neurologisk skada eller sjukdom ska få det. Behovet är stort och tyvärr skiljer sig möjligheterna mycket i landet. Värst är det från Uppsala och norrut, där många medlemmar är besvikna över den bristfälliga och i flera fall i princip obefintliga möjligheten till sammanhållen intensiv rehabilitering under individuell ledning.
- Detta är oacceptabelt eftersom alla människor med neurologiska diagnoser mår bättre med rätt sorts individuell rehabilitering. En förutsättning för ett så bra liv som möjligt, säger Lise Lidbäck. Neuro kräver också att en parlamentarisk utredning ställer diagnos på den neurologiska rehabiliteringen i Sverige och kommer med åtgärdspaket för att den ska bli acceptabel.

En podcast av Håkan Sjunnesson / NeuroMedia för Neuropodden

#funkpol #neuro #neuromedia #val #valet2018 #vård #riksdagen #sjukvård #rehabilitering #rehab #godochnäravård #ms #stroke #als #dm_agenda