Preview Mode Links will not work in preview mode

I Sverige finns cirka 500 000 personer som lever med en neurologisk diagnos. Räknar man med närstående är det betydligt fler som påverkas av sjukdomen. För att uppmärksamma hur det är att leva med en diagnos, både som drabbad men också som anhörig, har Neuro producerat podden Diagnoser på djupet. I det första avsnittet hör vi Louise Hoffsten, hennes man och deras son.

- Kunskap om neurologiska diagnoser måste spridas. Så många är drabbade och vi måste uppmärksamma hur det påverkar. Därför är det viktigt att både den drabbade och deras närstående får berätta om sina erfarenheter, säger Louise Hoffsten.

Ambitionsnivån är hög med podden. Berättelserna korsklipps och bearbetas så att upplevelsen blir stor.

- Genom att vi korsklipper berättelserna, och genom att vi arbetar med ljudeffekter och musik så hoppas jag att podden pedagogiskt och känslomässigt förmedlar hur det är att leva med en neurologisk diagnos, säger Alfred Skogberg, kommunikatör på Neuro och producent till podden.

Närstående är en grupp som ofta glöms bort. Men deras upplevelse av hur det är att stå bredvid någon med en diagnos är oerhört viktig att förmedla, inte minst för vårdpersonal.

- När fler förstår hur olika personer påverkas av en diagnos kan vården fatta bättre beslut. Det blir en win win, säger Louise Hoffsten.

Nov 2, 2017

Först när Vilhelm Ekensteen var 52 år 1994, blev han verkligen myndig tack vare den personlig assistans han då som första person kunde ta del av. Då blev LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och assistansreformen verklighet, genom ett stort majoritetsbeslut i Sveriges riksdag.

Och det var Lundensaren Vilhelm Ekensteen som verkligen var en av hjärnorna bakom denna i världen unika frihetsreform, som nu urholkas allt mer och som nu enligt honom måste återupprättas.

I den här podcasten får du möta Vilhelm Ekensteen hemma i sitt hus Lund och den personliga assistansen har varit förutsättningen för hans stora samhällsengagemang.

Håkan Sjunnesson producerade den här podcastintervjun och Neuropodden produceras av Neuromedia i Neuroförbundet eller internationellt Neuro Sweden. Temamusiken producerades av 7-son Music och Produktion.

På webbplatsen www.neuroforbundet.se hittar du mycket mer information om förbundets verksamhet för att slå vakt om ett jämlikt och jämställt arbete, och kampen för att bevara och försvara LSS och den personliga assistansen. Där finns också mycket att hämta för den som är intresserade av neurologisk forskning och neurologiska diagnoser.

På denna webbplats och i medlemstidningen Reflex Magasin finns också reportage och nyheter om neurologisk forskning och intervjuer med personer som lever med en eller flera neurologiska diagnoser.