Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Dec 22, 2017

Neuropodden om hjärnforskningens frontlinje. Lunds universitet har nyss firat 350 år och därför arrangerades en Hjärnvecka för forskare och andra intresserade på olika platser i staden. En rad namnkunniga forskare höll korta föreläsningar och berättade om olika framsteg inom forskningen kring vår hjärnas...


Dec 14, 2017

1817 såg engelsmannen Dr James Parkinson ett mönster hos 6 patienter med liknande symtom och kallade sjukdomen för Shaking Palcy. Under ett välbesökt svenskt internationellt seminarium om den samlade forskningen kring Parkinsons sjukdom, kom förhoppningsfulla rön fram. Både när det gäller...


Dec 7, 2017

Polyneuropati är namnet på en vanliga neurologisk diagnos som innebär en diffus funktionsnedsättning i änden på de många långa perifera nervtrådarna, som går mellan ryggmärgen och fötter respektive händer (poly = många). Ändarna på de många och långa nervtrådarna befinner sig längst ifrån...


Dec 5, 2017

Den 3 december 2017 uppmärksammades den internationella funktionshinderdagen och på 20 platser runt om i Sverige hölls manifestationer för andra året i rad för att rädda och återupprätta LSS och den personliga assistansen.

Totalt var fler 1000 engagerade över landet. NeuroMedia och Neuropodden var på plats i...


Dec 1, 2017

- Jag är en oerhört lättstimulerad levnadsglad människa som inte är rädd för själva döden. Min man Jonas brukar säga att jag är som en kossa, ”har jag bara grönt gräs är jag glad och nöjd” och det stämmer nog, säger Mark Levengood i denna podcastintervju.
Förutom några år inom vården har Mark...