Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Mar 2, 2018

Hur skapar man en ”sömlös” personcentrerad vård, som hänger ihop för varje patient och som inte orsakar sömnlöshet för oroliga människor? Det funderar regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh intensivt på. 
Hör ett spännande resonemang om vårdköer, läkare som inte lyssnar och remitterar vidare och det virala Metoo-upproret.

Anna är läkare i grunden och har fått ansvaret att leda ett omfattande utredningsarbete, som ska leda fram till en plan för hur sjukvården ska fungera för oss med särskilt fokus på första linjens sjukvård, nära oss medborgare, den så kallade primärvården. Men då måste vården omstruktureras så att resurserna satsas rätt.

Den här intervjun för Neuropodden producerades av Håkan Sjunnesson/ NeuroMedia. 
För mer information om neurologisk forskning, fakta om neurologiska diagnoser och Neuros (Neuroförbundets) verksamhet: www.neuro.se 

Hälsa, vetenskap, medicin, forskning