Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Dec 5, 2017

Den 3 december 2017 uppmärksammades den internationella funktionshinderdagen och på 20 platser runt om i Sverige hölls manifestationer för andra året i rad för att rädda och återupprätta LSS och den personliga assistansen.

Totalt var fler 1000 engagerade över landet. NeuroMedia och Neuropodden var på plats i Malmö där 150 personer hade samlats i blåsten och regnet utanför Triangelns Shoppingcenter. Intervjuade i detta podcastreportage är KG Hammar, Jenny Skotte, Rickard Lundkvist, Maria Quensel och Lise Lidbäck. För mer information: www.neuroforbundet.se