Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Oct 12, 2018

69.000 vuxna och 12.000 barn har diagnosen epilepsi i Sverige. Det här podcastreportaget från Dagens Medicins Neurologidag 2018 fokuserar på epilepsiforskningen. Neurokirurgen och stamcellsforskaren Johan Bengzon intervjuas om epilepsikirurgi och framtidens genterapi. Även neurologen Ulla Lindbom intervjuas om epilepsibehandlingar och berättar om de kommande nationella riktlinjerna för epilepsivården nästa år. 

Neurologen Jan Lycke berättar om forskningen kring multipel skleros, ms och kollegan Dag Nyholm om Parkinsonforskningens front 2018. Dagens medicins chefredaktör Christina Kennedy delar med sig av sina tankar om morgondagens utmaningar inom neurosjukvården och Neuros kanslichef Kristina Niemi om vilken roll Neuroförbundet kan spela för utvecklingen av morgondagens neurosjukvård.
En podcast av Håkan Sjunnesson NeuroMedia för Neuropodden-Neurologipodden
För mer info om neurologisk forskning, att leva med en neurologisk diagnos, att ge en gåva till den neurologiska forskningen via Neurofonden och bli medlem i Neuro (Neuroförbundet) www.neuro.se