Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Oct 25, 2017

Neuropodden om inkontinensforskning, alltså vilka åtgärder som finns för att råda bot på att man inte längre kan hålla tätt vad gäller urin och avföring.

Åtta av tio inkontinenta personer som genomgår en kirurgisk behandling mot sin inkontinens, botas. Det gör kirurgi till den i särklass säkraste behandlingsmetoden mot inkontinens i jämförelse med övriga behandlingar.

Professor Ian Milsom vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har nyligen systematiskt gått igenom hela den globala inkontinensforskningen. Han hävdar att mycket forskning behöver göras inom detta tabubelagda ämne, eftersom vi blir allt äldre och många då tyvärr kommer att få problem med urin- och avföringsläckage, när muskulatur och nerver slutar fungera av åldersskäl.