Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Nov 17, 2017

Hör den fascinerande intervjun med personen som skapade Certec, på Lunds universitet 1987. Ett center för utveckling av vardagsteknik och hjälpmedel. Bodil är professor emerita och funderar mycket på varför människan har lagt ner så mycket energi på att komma på begreppet tid.

Hon talar om ”styckad och ostyckad tid” och menar att vi måste dela upp stressen för att orka i längden. Bodil hyllar det svenska ordet ”lagom”, som det mest glädjegivande ord som kanske finns.

Tre begrepp som gör livet meningsfullt tycker hon är längtan efter kärlek, sökandet efter kunskap och ha medkänsla med andra. Och hon förklarar varför hon inte längre ger till tiggare.

Den personliga assistansen är en infekterad fråga och när nu LSS och den personliga assistansen ska reformeras, hävdar hon att hjälpmedelsfrågan måste ingå. För utan den nya hjälpmedelstekniken kan inte den personliga assistansen bli personlig. Man måste få del av robotik och hjälpmedel som en del av assistansen för att få känna sig självständig, tycker Bodil Jönsson, som dessutom är en stor beundrare av ordkonstnären Tage Danielsson, som hävdar att ”Utan tvivel är man inte riktigt klok”.