Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Feb 21, 2018

För Annika Taesler är assistansen 24-7 på liv och död.
-Äntligen har folk börjat inse orimligheterna i nedskärningen av assistansreformen som gjort att opinionen äntligen uppmärksammats av regeringen, säger författaren Annika Taesler. Som assistansberoende 24-7 med ryggmärgsbrott efter ridolycka, är hon mycket kritisk till den förnedrande omprövningsprocessen och skriver nu både sin andra och tredje bok, efter debutboken ”Ända in i märgen” 2016, som en av de färgstarka assistansdebattörerna.

Som utbildad journalist och assistansanvändare i drygt ett decennium har Annika Taesler en skeptisk grundhållning. 
-Jag hoppas nu att opinionen inte låter sig luras av än så länge tomma ord från lagstiftarna, om att ändra lagen så att assistansen återupprättas och folk får tillbaka sin assistans igen. Nu gäller det att vi behåller engagemanget och glöden för assistansfrågan.

En podcast av Håkan Sjunnesson för Neuropodden av NeuroMedia. www.neuro.se