Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Mar 8, 2018

Årligen utser MedTech Magazine 100 människor som i dessa dagar har störst inflytande i vårdfrågor i Sverige. För första gången har Lise Lidbäck ordförande för Neuro kvalat in. Nyheten släpptes på internationella kvinnodagen 2018.
-Det visar att vårt arbete för våra medlemmar ger resultat, säger Lidbäck.
Också en annan kvinna och medlem i Neuro, Sara Riggare, är med på listan och för fjärde gången. Hon är forskare på Karolinska institutet i Stockholm och lever med Parkinsons sjukdom sedan många år. Hon forskar kring egenhälsa med olika former av digital mätteknik, för att optimera sin egen hälsa.
-Det känns som ett stort förtroende som jag är angelägen om att förvalta. Att jag nu kommer med på vårdtopplistan är nog ett tecken på att patientperspektivet i vården blir allt viktigare, säger Sara Riggare.

Ett podcastreportage för Neuropodden av Håkan Sjunnesson för NeuroMedia. Läs mer om arbetet som Neuro (Neuroförbundet) utför på www.neuro.se