Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Feb 6, 2018

1987 skapades formellt Totalskidskolan i klassiska skidmetropolen Åre i Jämtland. Totalskidskolans grundare heter Anders Ohlsson. En hängiven skidåkare, som 1976 bröt ryggen under värnpliktstiden som dykare. Han överlevde bilolyckan och med förlamad underkropp trodde han att skidåkningen var över. Nu 30 år senare har han bevisat motsatsen många gånger om som mångårig skidlärare och utrustningsinnovatör. Över 9000 enskilda elever med någon form av funktionsvariation har genomgått en skidskoleutbildning för att lära sig åka utförsåkning sittande på en Sitski, Biski eller i en Skicart, eller stående på slalomskidor eller snowboard här i Åre. Ett webbradioreportage för Neuropodden av Håkan Sjunnesson / NeuroMedia.

För mer information om ett tillgängligt samhälle för alla, neurologisk forskning, medlemskap i Neuroförbundet och för att ge en gåva till neurologisk forskning via Neurofonden: www.neuroforbundet.se

Foto: Totalskidskolan & Håkan Sjunnesson