Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Nov 24, 2017

Neuropodden rapporterar om den senaste forskningen kring några av de neuromuskulära diagnoserna (NMD) spinal muskeldystrofi (SMA) och muskeldystrofier. Bland annat ett nytt läkemedel mot SMA, som enligt de första studierna verkar göra stor skillnad.

Muskelfonden i Göteborg firade 20 år 2017 och arrangerade därför en muskelkonferens som samlade 160 personer. I denna podcast intervjuas några av konferensens medverkande och deltagare. Bland annat neurologerna Christofer Lindberg och Mar Tulinius och deltagarna Lise Lidbäck, Krister Ekström, Sara Angerot och Bengt Johansson.