Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Nov 23, 2018

Neuropodden/Neurologipodden: Det har i flera år talats om att vi i Sverige måste få till en mycket mer värdebaserad och personcentrerad vård. I praktiken är sjukvården svår att reformera, och mycket blir inte som det var tänkt. Men nu kommer förändringen. Den drivs av krafter utifrån, av ny teknik, av patienters förväntningar och av innovatörer som utmanar traditionella hierarkier. 
Därför arrangerade Dagens Industri Health Care denna seminariedag om hur patienterna ska bli delaktiga, vården ska bli jämlik och hålla hög kvalitet och det ska ske samtidigt.
Neuroförbundets, Neuros ordförande Lise Lidbäck medverkade som patientrepresentant och berättade om sin egen starka patientberättelse. Om att få vården att fungera när man lever med en neurologisk diagnos och blir svårt skadad i en bilolycka. Det skakade om konferensdeltagarna.
I denna podcast medverkar också Anders Henriksson 1:e vice ordförande SKL om hur sjukvården ska omstruktureras, Mårten Blix vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) föreläste om digitala sjukvårdskontakter, om Nätdoktorn – fripassagerare eller frälsare?
Anna Krohwinkel, forskningschef vid Stiftelsen Leading Health Care gav sin och tankesmedjans syn på spetspatienter som innovatörer.
Vidare intervjuas Yvonne Haglund Åkerlind, vd Danderyds sjukhus, Kristina Niemi kanslichef på Neuro och Maja Flodin moderator på Dagens Industri Health Care.


Detta är ett podcast-reportage producerat för Neuropodden av Håkan Sjunnesson NeuroMedia 2018. För mer info om Neuro (Neuroförbundet), bli medlem och/eller bidra till den neurologiska forskningen och vården: www.neuro.se