Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Nov 24, 2017

Neuropodden rapporterar om den senaste forskningen kring några av de neuromuskulära diagnoserna (NMD) spinal muskeldystrofi (SMA) och muskeldystrofier. Bland annat ett nytt läkemedel mot SMA, som enligt de första studierna verkar göra stor skillnad.

Muskelfonden i Göteborg firade 20 år 2017 och arrangerade...


Nov 17, 2017

Hör den fascinerande intervjun med personen som skapade Certec, på Lunds universitet 1987. Ett center för utveckling av vardagsteknik och hjälpmedel. Bodil är professor emerita och funderar mycket på varför människan har lagt ner så mycket energi på att komma på begreppet tid.

Hon talar om ”styckad...


Nov 2, 2017

Först när Vilhelm Ekensteen var 52 år 1994, blev han verkligen myndig tack vare den personlig assistans han då som första person kunde ta del av. Då blev LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och assistansreformen verklighet, genom ett stort majoritetsbeslut i Sveriges riksdag.

Och det var...