Preview Mode Links will not work in preview mode

I Sverige finns cirka 500 000 personer som lever med en neurologisk diagnos. Räknar man med närstående är det betydligt fler som påverkas av sjukdomen. För att uppmärksamma hur det är att leva med en diagnos, både som drabbad men också som anhörig, har Neuro producerat podden Diagnoser på djupet. I det första avsnittet hör vi Louise Hoffsten, hennes man och deras son.

- Kunskap om neurologiska diagnoser måste spridas. Så många är drabbade och vi måste uppmärksamma hur det påverkar. Därför är det viktigt att både den drabbade och deras närstående får berätta om sina erfarenheter, säger Louise Hoffsten.

Ambitionsnivån är hög med podden. Berättelserna korsklipps och bearbetas så att upplevelsen blir stor.

- Genom att vi korsklipper berättelserna, och genom att vi arbetar med ljudeffekter och musik så hoppas jag att podden pedagogiskt och känslomässigt förmedlar hur det är att leva med en neurologisk diagnos, säger Alfred Skogberg, kommunikatör på Neuro och producent till podden.

Närstående är en grupp som ofta glöms bort. Men deras upplevelse av hur det är att stå bredvid någon med en diagnos är oerhört viktig att förmedla, inte minst för vårdpersonal.

- När fler förstår hur olika personer påverkas av en diagnos kan vården fatta bättre beslut. Det blir en win win, säger Louise Hoffsten.

Mar 8, 2018

Årligen utser MedTech Magazine 100 människor som i dessa dagar har störst inflytande i vårdfrågor i Sverige. För första gången har Lise Lidbäck ordförande för Neuro kvalat in. Nyheten släpptes på internationella kvinnodagen 2018.
-Det visar att vårt arbete för våra medlemmar ger resultat, säger Lidbäck.
Också en annan kvinna och medlem i Neuro, Sara Riggare, är med på listan och för fjärde gången. Hon är forskare på Karolinska institutet i Stockholm och lever med Parkinsons sjukdom sedan många år. Hon forskar kring egenhälsa med olika former av digital mätteknik, för att optimera sin egen hälsa.
-Det känns som ett stort förtroende som jag är angelägen om att förvalta. Att jag nu kommer med på vårdtopplistan är nog ett tecken på att patientperspektivet i vården blir allt viktigare, säger Sara Riggare.

Ett podcastreportage för Neuropodden av Håkan Sjunnesson för NeuroMedia. Läs mer om arbetet som Neuro (Neuroförbundet) utför på www.neuro.se