Preview Mode Links will not work in preview mode

I Sverige finns cirka 500 000 personer som lever med en neurologisk diagnos. Räknar man med närstående är det betydligt fler som påverkas av sjukdomen. För att uppmärksamma hur det är att leva med en diagnos, både som drabbad men också som anhörig, har Neuro producerat podden Diagnoser på djupet. I det första avsnittet hör vi Louise Hoffsten, hennes man och deras son.

- Kunskap om neurologiska diagnoser måste spridas. Så många är drabbade och vi måste uppmärksamma hur det påverkar. Därför är det viktigt att både den drabbade och deras närstående får berätta om sina erfarenheter, säger Louise Hoffsten.

Ambitionsnivån är hög med podden. Berättelserna korsklipps och bearbetas så att upplevelsen blir stor.

- Genom att vi korsklipper berättelserna, och genom att vi arbetar med ljudeffekter och musik så hoppas jag att podden pedagogiskt och känslomässigt förmedlar hur det är att leva med en neurologisk diagnos, säger Alfred Skogberg, kommunikatör på Neuro och producent till podden.

Närstående är en grupp som ofta glöms bort. Men deras upplevelse av hur det är att stå bredvid någon med en diagnos är oerhört viktig att förmedla, inte minst för vårdpersonal.

- När fler förstår hur olika personer påverkas av en diagnos kan vården fatta bättre beslut. Det blir en win win, säger Louise Hoffsten.

Nov 23, 2018

Neuropodden/Neurologipodden: Det har i flera år talats om att vi i Sverige måste få till en mycket mer värdebaserad och personcentrerad vård. I praktiken är sjukvården svår att reformera, och mycket blir inte som det var tänkt. Men nu kommer förändringen. Den drivs av krafter utifrån, av ny teknik, av patienters förväntningar och av innovatörer som utmanar traditionella hierarkier. 
Därför arrangerade Dagens Industri Health Care denna seminariedag om hur patienterna ska bli delaktiga, vården ska bli jämlik och hålla hög kvalitet och det ska ske samtidigt.
Neuroförbundets, Neuros ordförande Lise Lidbäck medverkade som patientrepresentant och berättade om sin egen starka patientberättelse. Om att få vården att fungera när man lever med en neurologisk diagnos och blir svårt skadad i en bilolycka. Det skakade om konferensdeltagarna.
I denna podcast medverkar också Anders Henriksson 1:e vice ordförande SKL om hur sjukvården ska omstruktureras, Mårten Blix vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) föreläste om digitala sjukvårdskontakter, om Nätdoktorn – fripassagerare eller frälsare?
Anna Krohwinkel, forskningschef vid Stiftelsen Leading Health Care gav sin och tankesmedjans syn på spetspatienter som innovatörer.
Vidare intervjuas Yvonne Haglund Åkerlind, vd Danderyds sjukhus, Kristina Niemi kanslichef på Neuro och Maja Flodin moderator på Dagens Industri Health Care.


Detta är ett podcast-reportage producerat för Neuropodden av Håkan Sjunnesson NeuroMedia 2018. För mer info om Neuro (Neuroförbundet), bli medlem och/eller bidra till den neurologiska forskningen och vården: www.neuro.se